Taxaties

Taxaties

De waarde van uw woning verandert voortdurend. Op zich is dat niet zo belangrijk: uw thuis blijft gewoon uw huis. Maar in sommige gevallen is het wel van belang te weten wat de precieze waarde van uw woning is. Bijvoorbeeld wanneer u uw hypotheek wilt verhogen of oversluiten of wanneer u een ander huis wilt kopen. U kunt een taxatierapport nodig hebben voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor een beslissing tot aan- of verkoop van een woning, ten behoeve van financiering, voor uw opstalverzekering of voor fiscale doeleinden, om maar een paar redenen te noemen. Voor alle doeleinden is het belangrijk op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake kundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten. Onze makelaars zijn beëdigd, gecertificeerd en ingeschreven bij het kwaliteitsregister SCVM, het NWWI . Onze taxatierapporten worden daarom geaccepteerd door alle geldverstrekkers. Wij weten als geen ander wat de actuele marktomstandigheden en waardeontwikkelingen zijn. Daar kunt u op vertrouwen.